В България няма хомофобия. Хората са толерантни и разбиращи.

Ако все пак нещо в горните твърдения те притеснява – разкажи ни го!