Какво

|| ще постигнем?

Групата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните хора в България все още е подложена на различна дискриминация, а в някои случаи на насилие и тормоз просто заради тяхната сексуална ориентация или полова идентичност. Множество ЛГБТ хора не могат или се страхуват да бъдат себе си в ежедневието си.

Българското законодателство не прилага ефективно международните стандарти за човешки права за всички граждани и не преследва хомофобските и трансфобските престъпления. Нещо повече. Наказателният кодекс, в сила към днешна дата, не включва сексуалната ориентация и половата идентичност или изразяването на пола като признаци, на основата на които се извършват престъпления от омраза – реч на омразата и други престъпления. Като следствие от това в редките случаи, в които хомофобски или трансфобски нападения са съобщавани и наказателно преследвани, заподозрените често биват обвинявани в деяния, извършени с „хулигански подбуди“. Крайна цел е властите да включат сексуалната ориентация и половата идентичност или изразяване на пола във всички членове от Наказателния кодекс, които разглеждат словото на омраза и мотивираните от омраза престъпления – членове 162, 163, 131 и 116. В България липсват официални данни за ЛГБТ населението. Изследване и събиране на данни относно дискриминция и нетолерантност към ЛГБТ лица, в това число и словото на омраза и престъпления, мотивирани от омраза, както и броят на случаите, които са докладвани, разследвани и преследвани, са сред другите промени, които кампанията цели да постигне. Обучение на полицията как да работи по случаи на хомофобски и трансфобски престъпления е дългосрочна цел на кампанията.

„Сексуалната ориентация се отнася до способността на всяко лице за дълбоко емоционално, чувствено и сексуално привличане към и интимни и сексуални отношения с лица от друг пол или от същия пол, или от повече от един пол“, Принципи от Джокякарта относно приложението на международното право в областта на правата на човека във връзка със сексуалната ориентация и половата идентичност.

„Половата идентичност се отнася до дълбоко усещания вътрешен и индивидуален опит на всяко лице за пола, който може да съответства или не на пола по рождение, включително личното усещане за тялото (което може да включва, ако бъдат свободно избрани, изменения на телесния изглед или функция с медицински, хирургически или други средства) и други начини за изразяване на пола, включително дрехи, слово и маниери“ – пак там.