Ресурси

|| видео и доклади

Резултатите от доклад

|| за анти–ЛГБТИ престъпления за 2017

Най-често срещаният тип инцидент, докладван от жертвите с нетрадиционна сексуална ориентация и полова идентичност са заплахите – 73%. Този тип инцидент се съобщава предимно от млади мъже на възраст от 15 до 24 г. Резултатите са от доклад за анти–ЛГБТИ престъпления от омраза в България през 2017 г., изготвен от фондация ГЛАС.

Обществените нагласи

|| експеримент на Фондация ГЛАС

Видеото не претендира да показва изчерпателно обществените нагласи по отношение на хомофобията и трансфобията в България. Въпреки че заснетите експерименти са реални, това е по-скоро една идеализирана картина, която „бихме искали“ да бъде валидна винаги и навсякъде.

Годишен доклад

|| за анти–ЛГБТИ престъпления за 2017

Този доклад се основава на събирането на данни от Фондация ГЛАС, проведено през периода май – октомври 2017 г. (6 месеца) чрез онлайн инструмент за отчитане, достъпен на платформата toleranti.com Докладите, направени през този период, се отнасят само за инциденти, настъпили през 2017 г. Системата за онлайн отчитане първоначално е стартирана от ГЛАС през 2015 г. и е актуализирана през 2017 г. с финансовата и методологична подкрепа на ILGA-Europe.

Спецификация на файловете: 2MB